Новини и събития 2011

  1. Оптимизация на склада

    Дата:

    За складове и центрове за доставка, работещи с нисък бюджет, същевременно с изискване да покрият нуждите на клиентите, оптимизацията на складовете е в основата на повишаване на фирмената продуктивност. Въпреки, че съществуват много тактики за ефективност при съхраняване на стоки, двустранният подход, а именно свеждане до минимум на неизползваемо...