Здраве и безопасност

  • Здраве и безопасност

Здраве и безопасност

Дексион приема много сериозно здравето и безопасността

Здравето и безопасността са основни за Дексион и са част от услугите, с които Дексион може да помогне на вас и на компанията ви по въпроси, свързани със здравето, безопасността и околната среда. Ние можем да:

  • Предоставим курсове по безопасност за складове и рафтове на крайните потребители на нашите продукти
  • Извършим пълна детайлна инспекция на складово оборудване в съответствие с местното законодателство
  • Помогнем за оценката и документирането на всички рискови фактори
  • Предоставим пълни структурни изчисления и документация
  • Дадем насоки според местното законодателство, свързано със здравето и безопасността на нашите продукти

Нашият ангажимент към безопасността се изразява и в помощта на нашите клиенти в безопасната работа и поддръжка на нашите продукти. Това може да означава организиране на курсове по безопасност на място за персонала и операторите на клиентите ни, извършване на редовни проверки на продуктите ни в техните складове, помощ в изпълнение на изискванията на техните закони и гарантиране, че всяко складово съоръжение ще остане безопасно през цялото време.

Всички производствени организации на Конструктор Груп са сертифицирани според ISO 9001 и прилагат политики за качество, здраве, безопасност и околна среда, които са достъпни за всички наши клиенти при поискване.