Управление на проекти

  • Управление на проекти

Управление на проекти

С богатия си опит в управлението на проекти и инсталирането, Дексион е в състояние да достави всичко - от единичен продукт до ключово решение. Във всички случаи напълно се взема предвид следното:

  • Извършването на всички дейности е в съответствие с договорените методи, инструкции и спецификации
  • Работа в партньорство с други контрагенти за осигуряване на най-добрите решения
  • Гъвкавост при приспособяване към промените в изискванията
  • Предоставяне на пълна документация и сертифициране на инсталирания продукт в съответствие с местната нормативна уредба и законодателство

Безопасността е съществена част от доставката и монтирането на нашите продукти. Правим всичко възможно, за да се гарантира безопасна работа във всички области на изпълнението на проекта. Нашето широко географското присъствие ни помага да гарантираме, че сме в крак с местните изисквания и правила във всички области на монтажа на продукта ни. Нашите професионалисти по управление на проекти гарантират, че ние изпълняваме и надхвърляме очакванията ви всеки път.