Палетен поток

Описание

Палетен поток - Описание - Dexion Работа с палети

Палетният поток е подходящ, когато е налице висока степен на оборотност и е необходим бърз достъп до стоки, но използва до 60% по-малко място от конвенционалния палетен стелаж.

Стелажната система „палетен поток” се използва главно, когато е нужно да се съхрани ограничен асортимент от палетизирани стоки в огромни количества на принципа FIFO. От страната на зареждане, палетите са поставени на складови ленти и автоматично се придвижват напред по наклонените колесни транспортьори под силата на гравитацията. Скоростта на палетната лента се ограничава от серия спирачни ролери и когато палета достигне позицията на зареждане, се задейства контролирано задържане, чрез комбиниран товарен отделител и краен изключвател.

Този вид технология на съхранение, която често се използва в хранително-вкусовата индустрия или като буферна зона в производството, изисква само две пътеки за мотокари, една за зареждане и една за изваждане.

Предимства:

  • Използват до 60% по-малко пространство от конвенционалните палетни стелажи
  • FIFO принципът осигурява автоматична ротация на стоката
  • Споделени зони за товарене и разтоварване означава, че са нужни само две пътеки за мотокарите
  • По-висока скорост на работа в рамките на склада

Обхват

Палетен поток - Обхват - Dexion Работа с палети

Стелажите „Палетен поток” на Дексион предлагат широк набор от писти, колела и ролери, така че да паснат по-най-добрия начин на повечето типове и размери палети.

Водачи, монтирани на товарната зона, помагат на мотокаристите при подравняването на палетите.

Автоматична спирачна система гарантира, че движението на палетите е винаги под контрол. Палетите се движат плавно по ролки с пълна ширина или двойни такива.

За задържане на палетите, чакащи ред, се използва разделител, а този отдолу се разтоварва по безопасен начин.

Всяка инсталация е пригодена да отговаря на необходимите размери, широчина и изисквания на складовата система.

Спецификации

Палетен поток - Спецификации - Dexion Работа с палети

Системата „Палетен поток” на Дексион е динамично складово решение, базирано на нашите палетни стелажни системи с интегрирани транспортьорни модули.

Системата предлага широка гама от конвейерни модули, подходящи за повечето типове и размери палети.

Автоматична спирачна система гарантира, че движението на палетите е винаги под контрол. Палетите се движат плавно по ролки с пълна ширина или двойни такива.

Когато най-предният палет се извади, задният палет остава неподвижен, защото се контролира от подходящо устройство.

Стандартни размери:

Дълбочина на канала: Зависи от броя на палетите

Ширина на канала:

  • 1000 мм (1 лента)
  • 2000 мм (2 ленти)
  • 3600 мм (3 ленти)

Височина на блока: до 12 000 мм

Зареждане: Тегло на палета: до 1200 кг

Покритие: Подпори: предварително поцинковани

Греди: Предварително поцинковани или боядисани

Аксесоари: Предварително поцинковани или боядисани

Според изисквания на клиента и проекта, могат да се изработят други размери.