Hi280 – Многоредови

Описания

Hi280 – Многоредови - Описания - Dexion Работа с дребни детайли

Многоредовите стелажни системи Hi280 с полуетажни редове са конструкции от редове, вградени в две или повече нива. Долният рафт служи за подпора на полуетажния рафт. Подпорите са тежкотоварни и изчислени, за да издържат товара и на горните рафтове. Стелажите, изградени като многоредова инсталация, често се използват при големи складове или където е нужно складиране на много артикули с ниска оборотност.

Многоредовата инсталация е основана на стелажа Hi280, изграден от ЕК подпори, направени от 1,2 мм предварително поцинкована стомана. Подпорите могат да бъдат с пълна дължина, където поддържат едновременно нивото на рафтовете и пътеката за достъп или единични, където поддържат долните рафтове и полуетажите със свободни рафтови модули отгоре.

Обхват

Hi280 – Многоредови - Обхват - Dexion Работа с дребни детайли

Концепцията е базирана на добре известната стелажна система HI280 като многоредова инсталация с вграден полуетаж. Дизайнът изисква висок коефициент на запълване на всеки индивидуален компонент, което отваря огромни възможности за планиране на склада по оптимален начин. Общият обем може да се използва за складиране и съхранение. Стоки с нисък оборот се съхраняват на по-високите рафтове, докато на долните са разположени по-често използваните. Многоредовите инсталации съществуват в различни области и са складово решение, свързано с оптималното използване на складовото пространство, повече от всеки друг вид. 

Спецификации

Hi280 – Многоредови - Спецификации - Dexion Работа с дребни детайли

Многоредовата инсталация изисква внимателна спецификация, тъй като общата маса може да бъде значителна. Поради това, проектирането на всяка многоредова инсталация, трябва да бъде индивидуално изчислена, за да се осигури възможно най-високото ниво на безопасност.

Индивидуалните компоненти са стандартните части на Hi280, но поради специфичните изисквания и възможност за висока натовареност, инсталацията е подсилена със стабилизиращи скоби, въпреки че това може да зависи от височината на инсталацията. 

Указания:

Размер

Височина: до 15 000 мм. Обикновено инсталацията е на повече от два или три етажа, включително и приземния. Въпреки това, за някои клиенти са създадени инсталации с четири етажа. 

Големина
Най-често ограничаващият фактор е големината на сградата.

Товароспособност
Товароспособността на горните рафтове е същата, както и на долните, равна на 75-400 кг.
Въпреки това, многоредовите конструкции трябва да бъдат индивидуално изчислени и проверени.